RCT - Rotbehandling

root.jpg

Vår klinik förfogar över det mest moderne utstyr för rotbehandling: Dentaport ZX som används till att rensa och vidga de smalaste kanaler och K3 systemet som är ett roterande verktyg bestående av nickel och titan. När det gäller rotkanal, då talar man ofta om många små kanaler. De vidgar ut sig som ett floddelta i den lågaste delen av roten (se teckningen). 
Hela systemet skall rensas och desinficeras. Den döda eller sjuka vävnaden i kanalen skall tas bort, annars uppstår bakterier som kan utlösa en inflammation i roten. Med termisk kondensationsteknik “Obtura“ och “Touch’n’Heat” är det möjligt att fylla och försegla förgrenade kanaler och bikanaler. En tand som behandlades på det sättet kan hålla i flera år och roten själv kan senare brukas som basis för en komplicerad protetisk rekonstruktion.

På vår klinik är rotbehandling smärtfri!