Dental kirurgi

Våra specialister utför ingrepp inom dentalkirurgi, mikrokirurgi och implantologi som t.ex.:

  • insättning av implantat
  • styrd vävnads- och benregeneration (GTR och GBR)
  • sinuslyft
  • rotresektion
  • kirurgiska ingrepp i munhålan
  • etandextraktion