Tand stärkning i titan

ilus_18.png

Det förebygger sprickning av tandkronor. Titanskruvar sitter i tanden och därför är de osynliga.

Tand stärkning genom glasfiber
Användas oftast vid framtänder.