Prislista

  pln sek
Implantat 3000  
Krone på   implantat 2800  
Protes på 6 implantater + bjälke    26900  
Protes på 4 implantater + bjälke    20900  
Protes på 4 implantater + Locator system 16900  
Protes på 2 implantater + bjälke    10900  
Protes på 2 implantater + Locator system   9400  
Hellkaebebro på implantater overmund 35000  
Hellkaebebro på implantater undermund 30000  
Sinuslyft 5000  
Styrd ben-/vävnadsregeneration    2500  
Tomografi 480  
Diagnostik pln sek
Undersökning 50 140
Panoramaröntgen, digital 190 500
Röntgenbild, digital    35 83
CT-komputertomografi 3D per 4-5 tänder 250 1250
Cosmetics pln sek
Skallfasade 1700 4722
Hellporslins krona (Cercon, Procera, Empress)    1900 5277
Guld-porslins krona 1400 3888
Porslinsbro, tre tänder    4200 11666
Porslinsbro, fem tänder    7000 19444
Blekning på klinikken (Plasma Saphire) 1500 4166
Skinneblekning, standard 1200 3333
Protetikbehandling pln sek
Hell över- eller underkäksprotes 2900 6666
Hellprotese komplet 5800 13333
Partiell protes 1700 4722
Partiell protes med gjutet skelet, klammerförankrad    2900 8055
Partiell protes med gjutet skelet och präcis elementer 3900 10833
Teleskop protes 2500 6944
 + varje teleskop 1900 5277
Teleskop bro 3500 9722
+ varje teleskope 1900 5277
Konserverande Behandling pln sek
Fyllning 150-450 416-833
Stiftopbygning 240-290 666-805
Upprensning och rotfyllning (en rotkanal) 400 555
Upprensning och rotfyllning (två rotkanaler) 500 555
Upprensning och rotfyllning (tre rotkanaler) 600 555
Lokalbedövning 50 138
Kirurgisk behandling pln sek
Tanduttagning 200-300 277-555
Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 850 2083
Profylakse og Higiejne pln sek
Professionell tandrengoring 150-250 277-694

Vi accepterar bankort   

All prices are calculated: 1 SEK = 0,4106 PLN