Panoramaundersökningar

panorama.png

3D systemet låter oss undersöka alla tänder och deras ställning. Det är särskilt viktigt i ortodonti (undersökning för utveckling av permanenta tänder) och periodontologi (närvaro av sjukligt förändrade stödjevävnader, bensporre). Panoramaundersökningen skulle alltid genomföras innan tandbehandlingen påbörjar.

Panoramaundersökningen är också ett mycket vanligt diagnostiskt element i protetik och implantologi.