Mikroskop

mikroskop.png

Mikroskopet Kaps används ofta i tandvård och kan förstora mycket bra vilket ger nya möjligheter för tandläkaren. En förstorad bild under operationen gör att man ser mer, tydligare, kan finna det som var osynligt och genomföra mikrokirurgiska ingrepp.

Den höga precision som man får tack vare mikroskopet ger en utmärkt behandlingskvalitet! Bra kan man behandla bara det som ses!