Computer tomography

tomograf.pngComputer tomography ger oss 3D bilder på ben och gör det möjligt för tandläkaren att se allt på skärmen. Så kan man detaljerad planera ingreppet (t.ex. inom implantologi) innan det påbörjar.