Omedelbar återställning av tänder

Omedelbar återställning av tänder är möjligt om munhålans anatomisk struktur tilllåter det. Vanligen insätter tandläkaren implantat av Direct-typen där tanden saknas. Vid samma besök sätts fast en tillfällig krona. I svåra fall används GBR (alveolen är oftast för stor i jämförelse med implantat) och GTR tekniken som garanterar estetik.

Patienten lämnar kliniken med en ny tand!

När tandköttet är läkt sätts fast en slutlig krona. Vid avbruten tand eller andra händelser som gör att det inte går att laga tanden, kan den omedelbart ersättas av implantat. När tandköttet är läkt då sätts fast kronan.